Μετά τον Μαρινόπουλο και η Jet Oil του Μαμιδάκη "οδηγούνται" πρός την ανάπτυξη του Τσίριζα, που έρχεται με χίλια και με την ...όπισθεν!

Σε καθεστώς προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές της έχει υπαχθεί η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Jet Oil του ομίλου Μαμιδάκη, μετά από  αίτηση που υπέβαλε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά, η οριστική εκδίκαση της οποίας έχει οριστεί για την 1η Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία εξετάστηκε κατ΄ αρχήν στις 10 Ιουνίου - με το δικαστήριο να αποφασίζει τη λήψη προσωρινών μέτρων- η εταιρεία ζητεί προστασία από τους πιστωτές της προκειμένου να υλοποιήσει σχέδιο εξυγίανσης.
Ο Όμιλος αποδίδει τα προβλήματα και τη συσσώρευση συνολικών υποχρεώσεων ύψους 314,5 εκατ. ευρώ. προς πιστωτές, στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς που επηρέασε τη ζήτηση στον κλάδο πετρελαιοειδών, καθώς και στη δυστοκία των Τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές της κυρίως μέσω της παροχής εγγυήσεων για την πραγματοποίηση εισαγωγών.
Από τις συνολικές υποχρεώσεις της Jet Oil ύψους 314,5 εκατ. ευρώ , τα 184 εκατ. είναι προς τις Τράπεζες, 87 εκατ. προς προμηθευτές, 2,5 εκατ. ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο, 650 χιλιάδες ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία, 920 χιλιάδες ευρώ προς τους εργαζόμενος, κ. ά. Η εταιρεία απασχολεί αυτή τη στιγμή περίπου 160 εργαζόμενους.

Σχόλια