Παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του Αιγαίου και με ελικόπτερα νέτα σκέτα.

Σε τρεις παραβιάσεις και δύο παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησε τουρκικό ελικόπτερο στο κεντρικό Αιγαίο.
Τo ελικόπτερο αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Σχόλια